KURUMSAL

Hakkımızda

Kamu yararına çalışan derneklerden olan ve genel merkezi İzmir’de bulunan derneğimiz, görme engellilere hizmet ve yardım amacıyla ülkemizde kurulan ilk dernektir. (KURULUŞ 1948) Bakanlar kurulunun 06.05.1955 tarih ve 4/5035 sayılı kararıyla Kamu Yararına Çalışan derneklerden sayılmıştır.

Derneğimiz, merkezi Ankara’da olan Görme Engelliler Federasyonu’na üyedir. Hem Görme Engelliler Federasyonu’nun hem de engelliler ile ilgili ülkemizdeki en üst kuruluş olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun kurulmasında en önemli pay sahibidir. Bu güne kadar engellilerle ilgili çıkan yasalar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler ve genelgelerde derneğimizin çok büyük katkıları vardır.  Ayrıca,  derneğimiz, kurulduğu günden bu yana sadece görme engellilere hizmet vermekle kalmamış, diğer engel gruplarının da kurulmasına öncülük ve yardım etmiştir.

Dernek genel başkanımız Haldun KIRKIK aynı zamanda merkezi Ankara’da olan Görme Engelliler Federasyonu başkanı,  ayrıca, yine merkezi Ankara Kızılay’da bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda  Başkan Yardımcısıdır. Haldun KIRKIK, İzmir Valiliği bünyesinde kurulu olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeliği ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Görme engelli üyelerin Beyaz baston, kabartma yazı makinesi (Braille), kabartma yazı  tabletleri, kağıdı, özel bilgisayar programları (Jaws For Windows), ekran büyütme programları, kabartma saatler-sesli saat, renk tanıma cihazları vb. ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.

Bunların dışında üniversitede okuyan görme engelli öğrencilere burs ve eğitim yardımları ile   yardıma ihtiyaç duyan görme engellilere maddi ve ayni yardımları sürekli olarak yapmaktadır.  Derneğimizin özellikle ramazan aylarında yaptığı yardımlar çok önemli ve takdire şayandır.

Derneğimiz 1984-85 eğitim öğretim yılında İzmir, Aydın ve Manisa’da bu illerin valilik ve bağlı birimlerinin katkılarıyla ilk ve orta okullarda geniş kapsamlı göz taraması yapmıştır. Bu taramalarda ekonomik durumu yetersiz olan ve  göz bozukluğu tespit edilen binlerce çocuğun muayene, gözlük ve ameliyat giderlerini karşılamıştır. İzmir, Aydın ve Manisa’nın il ve ilçelerindeki (köyler dahil) tüm okullarda yapılan bu çalışmalar aynı zamanda erken teşhisin önemini ortaya koyarak taramaya katılan çocukların ebeveynlerinin de göz sağlığı hakkında bilinçlenmesini sağlamıştır.

Derneğimiz İzmir’in merkez ilçesinde bulunan Atatürk İl Halk Kütüphanesi bünyesinde Türkiye’nin ilk kör kütüphanesi olan  “Görme Engelliler Bölümü”nü 1985 yılında açmıştır. Kültür bakanlığı ile yapılan bir protokol neticesinde bu bölümde 8 görme engelli ve bir gören personel istihdam edilerek görme engelliler için kabartma ve sesli kitaplar üretilmiştir. Bu bölümde çalışan 9 personelin ücretleri dernek bütçesinden karşılanmış, ilerleyen yıllarda bu bölümde çalışan görme engellilere bakanlıktan kadro alınarak devlet memuru olmaları sağlanmıştır. Takip eden yıllarda bir protokol ile “Görme Engelliler Bölümü” Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir.

2007 yılının başında bu yana derneğimizce görme engelliler için mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılmaktadır. Söz konusu kurslar için tam donanımlı olan ve dernek merkezimiz bünyesinde bulunan, günde 10 kişinin eğitim görebileceği özel bir sınıfımız mevcuttur. 2007 yılından bu yana derneğimiz tarafından çeşitli meslek dallarında verilen kurslar sonrası 145 görme engelli üyemiz kursu başarıyla bitirerek sertifikalarını almışlardır. Sertifika alan üyelerimizden 95 kişi kamu ya da özel sektörde işe yerleştirilerek ya da girdikleri sınavlarda başarı göstererek çalışma hayatına atılmışlardır. Mesleki eğitim kurslarımız devam etmektedir.

Bunların dışında dernek merkezimizde gönüllü okuyucularla açık ilköğretim okulu, açık lise, normal lise ve üniversitelere devam eden öğrencilere ders kitapları okunmuştur. Üniversite hazırlık ve açık öğretim fakültesinde okuyanlar için dershaneler bulunmuş ve görme engellilerin bazılarının ücretsiz eğitim almaları sağlanmıştır.

Dernek başkanı Haldun KIRKIK, ilgili yasalar ve mevzuat gereği ve engelliler ile ilgili en üst kuruluş olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nu temsilen kamu işyerlerine engelli işçi alımı için oluşturulan komisyonlarda görev alarak engellilerin işe alım esnasında ayrımcılığa uğramaması açısından komisyonlara üye sıfatıyla katılmıştır. Dernek başkanı Haldun KIRKIK,  son10 yıldır İzmir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda T. Sakatlar Konfederasyonu adına, kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.

2012 ve 2014 yılları nisan ayında yapılan EKKPS ( engelli kamu personeli seçme sınavı ) ile ilgili olarak yaklaşık 3 ay süren  kurslar düzenlemiş ve bu kurslara yaklaşık 60 görme engelli kişi katılmıştır. Kurslar, Konak Kaymakamlığı, Konak Halk Eğitim Merkezi, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve derneğimizin iş birliği ile yapılmıştır.  2016 ve 2018 yıllarında yapılan EKPSS sınavı için ise derneğimizin derslikleri ve uygun birimleri kullanılarak sınava girecek adaylara branş öğretmenleri bulunmuş, bire bir dersler almaları sağlanmıştır.

Derneğimizin yaşlı ve hasta üyeleri zaman zaman evlerinde ya da yaşadığı yerlerde ziyaret edilerek moral verilmiş, resmi dairelerde yapılması gereken işleri konusunda destek ve yardımcı olunmuştur. Özellikle resmi dairelerde aksayan işlerine yönelik dernek başkanı ve dernek yöneticileri tarafından en kısa sürede müdahale edilerek sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır.

Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları, üst kuruluşlar olan Görme Engelliler Federasyonu ve en üst kuruluş Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda her dönem görev alarak engelli hakları alanındaki mücadele ve işbirliğine sürekli katkı vermiş olup, bu çalışmalar devam etmektedir.  Zaten derneğimiz, 1986 yılında kurulan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve 2004 yılında kurulan Görme Engelliler Federasyonu’nun kurucu üyesidir. Derneğimiz ve yöneticilerinin İzmir’deki dernekler, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri nezdinde son derece saygın bir yeri vardır.

Konak Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve özel Çamlaraltı Koleji ile birlikte ‘’Bazen görmek yetmez’’ isimli projeyi gerçekleştirmiştir. Projeye 10 görme engelli katılarak aldıkları eğitimden sonra binlerce fotoğraf çekmiş ve bunların 100 adedi İzmir, Kuşadası ve bazı illerde sergilenmiştir. Derneğimiz farkındalık alanında da geniş kapsamlı çalışmalar yapmıştır.

Derneğimiz üyelerine yönelik olarak sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemekte ve bu alanda düzenlenen etkinliklere katılım sağlamaktadır. Bunları; tarihi ve turistik geziler, konser ve tiyatro oyunları, bilimsel ve kişisel gelişim programları, piknikler ve Uluslar arası düzeyde her yıl yapılan Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerine katılım şeklinde özetleyebiliriz.

Bilgilerinize sunarız.

 

2 Yorum

Yorum yapmak veya soru sormak için tıklayınız