ÜYELİK

Tüzel Kişiler İçin Dilekçe Örneği

GÖRMEYENLERİ KORUMA  DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA-İZMİR

 

Görmeyenleri Koruma Derneği  tüzüğünüz  yetkili organlarımız tarafından incelenerek değerlendirilmiştir.

Bu tüzükte yer alan dernek amaçları tarafımızca,  benimsenmiş ve söz konusu amaçlar doğrultusunda çalışma yapmak   …../…./….. tarihli …. sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Üye olabilmek için gerekli olan diğer evraklar dilekçemizin ekinde sunulmuştur.

Talebimizin değerlendirilmesi ile dernek üyeliğine kabul edilmemizi  arz ve rica ederiz.

 

ADRES:

TEL      :

KURULUŞUN  ADI:

İMZAYA  YETKİLİ KİŞİNİN ADI VE SOYADI:

İMZA ve MÜHRÜ:

 

 

 

EKLER:

*Kuruluş belgesi örneği,

*Kuruluşa ait, imza sirküleri.

*Üye olma talebine esas yetkili karar organı karar örneği.

 

 

Yorum Yap veya Soru Sor

Yorum yapmak veya soru sormak için tıklayınız